Alfatraining

Alfa

De alfasimulator is een nabootsing van een chemische installatie die het mogelijk maakt gerichte leerervaringen op te doen in een herkenbare omgeving. De simulator is in eerste instantie een doe-omgeving. De training zelf is een innoverende manier om aan veiligheidsattitude te werken.

Cursisten moeten opdrachten uitvoeren in een nagebouwde chemische installatie. De opdrachten zijn gebaseerd op de kerntaken van de cursist en worden begeleid door een ploegleider en een coach. De bedoeling is dat de deelnemers zich bewust worden van hun eigen rol met betrekking tot hun eigen veiligheid en die van anderen en dat zij een actieve rol opnemen bij het analyseren van risico’s op de werkvloer zelf. Op die manier kunnen domme ongevallen vermeden worden (‘voor’denken in plaats van ‘na’denken) en verhoogt het veiligheidbewustzijn al doende.

Voor onervaren èn ervaren werknemers

De alfatraining heeft tot doel nieuwe medewerkers de essentiële beginselen voor een verantwoord arbeidsgedrag zelf te laten ontdekken, hen bewust te maken van de geldende procedures en hen voldoende assertiviteit bij te brengen om deze kennis ook in de werkomgeving toe te passen. Bij ervaren werknemers is het doel het risicobewustzijn te reactiveren.

De deelnemers gaan zelf een risicoanalyse op hun werkplek kunnen uitvoeren waardoor de alfatraining een impact heeft op het risicobewustzijn en veiligheidsgedrag tot lang na de leeractiviteit.

Door de betrokkenen ook echt te betrekken nemen ze meer verantwoordelijkheid. Ze overtuigen elkaar van de noodzaak om op veiligheidsgebied geen compromissen te sluiten. Door meer op motivatie (autonomie) te trainen dan op externe bekrachtiging (belonen - straffen), bereikt men dat de werknemers uit eigen beweging veiliger willen werken.

Principe alfatraining

Een volledige alfatraining duurt 5 halve dagen en wordt gegeven in groepen van maximum 8 deelnemers. Dit basisconcept kan echter op maat van de klant aangepast worden om een optimaal resultaat te bereiken.

Tijdens de alfatrainingen wordt de groep in twee gedeeld en voeren de deelnemers om beurten opdrachten uit waarbij de ene groep de opdracht krijgt om de andere te observeren.

Verloop alfatraining

Alfaleren

 

De deelnemers vertrekken van een probleemstelling waarvoor ze zelf informatie moeten verzamelen en een gedetailleerd stappenplan moeten opstellen om het probleem aan te pakken. Na de uitvoering van dit stappenplan kijken de deelnemers terug op het gebeuren en ontvangen ze feedback van de observatoren en de trainer. Van hieruit gaan de deelnemers verder met hun volgende probleemanalyse en doorlopen ze deze stappen opnieuw.

Enkele voorbeelden van opdrachten:

  • Reinigen filter met sterke base
  • Opvullen / aflaten van een vat
  • Vervangen van een dichting in productleidingen
  • ……

 

Resultaat

De alfatraining heeft een leerimpact op de hele groep, zowel op de uitvoerende als de observerende deelnemers. De observatoren bereiden de opdrachten namelijk mee voor en creëren daarbij een bepaald verwachtingspatroon naar het verloop toe. De observatoren gaan heel bewust kijken naar wat er gebeurt en stellen hierbij afwijkingen ten opzichte van hun verwachtingspatroon vast. Bij de nabespreking van de opdrachten worden deze vaststellingen besproken waardoor ook deze groep een groot leereffect ervaart. Alertheid naar,  het leren zien van en het anderen aanpreken over veiligheidsproblemen maken zo structureel deel uit van elke training.