Missie

ILE is een Vlaams bedrijf dat zich bezighoudt met het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve leeromgevingen.

We creëren innovatieve omgevingen waar leren snel en efficiënt plaatsgrijpt en stellen deze via intermediaire opleidingsverstrekkers ter beschikking van de finale doelgroep.

Opleidingsbehoeften worden zodanig ingevuld dat autonomie en enthousiasme in leren en werken worden versterkt. Hierbij staat niet de leerstof maar wel de lerende centraal.

ILE wil in nauwe samenwerking met Europese opleidingsverstrekkers ‘leren’ ondersteunen. Deze krijgen zo de mogelijkheid innovatieve leervormen te gebruiken waar ze anders niet de nodige materialen voor hebben.